O ALVO

Tworzenie lepszych warunków leczenia jest głęboko zakorzenione w misji ALVO. Nasze wartości koncentrują się na życiu ludzkim. Wszystkie produkty ALVO odzwierciedlają dążenie do osiągania lepszych wyników klinicznych. Mobilne obiekty szpitalne można projektować komponując moduły z namiotami i łącząc je za pomocą szczelnych śluz. Dzięki takiemu rozwiązaniu, powstają różne konfiguracje, odpowiadające lokalnym potrzebom i spełniające określone zadania medyczne.

ALVO Medical od prawie 25 lat dostarcza swoim klientom kompletne rozwiązania dla sal operacyjnych: modułową zabudowę ścian i sufitów, stoły operacyjne, myjnie chirurgiczne, drzwi specjalistyczne, wózki medyczne, oświetlenie operacyjne, systemy integracji sali operacyjnej, systemy transferu pacjenta, meble medyczne oraz retraktory chirurgiczne.

 

ALVO Mobile Hospital produkuje i dostarcza mobilne placówki szpitalne wszędzie tam, gdzie konieczne jest szybkie uruchomienie usług medycznych, szczególnie w miejscach, w których infrastruktura dopiero się rozwija (profilaktyka chorób, walka z epidemią, programy współpracy międzynarodowej, kampanie zdrowotne) lub została zniszczona w wyniku:

  • naturalnych katastrof
  • konfliktów zbrojnych
  • ataków terrorystycznych

TEST SEJSMICZNY

Film pokazuje symulowane trzęsienie ziemi o intensywności sejsmicznej 9.0 magnitudy. Test wykonany został w Japonii. Testowane produkty to zabudowa modułowa dostarczona przez firmę ALVO Medical oraz kolumny i lampy operacyjne formy Dräger. Wszystkie produkty otrzymały certyfikat bezpieczeństwa sejsmicznego.