MOBILNA IZOLATKA

MOBILNA IZOLATKA ALVO to tymczasowa jednostka izolacyjna dla jednego pacjenta dostarczana na miejsce, gotowa do pracy!
Infrastruktura technologii medycznej jest przygotowywana i instalowana zgodnie ze specyfikacją.
Specjalny oddział izolacyjny może być dołączony do istniejącego szpitala w trakcie epidemii.

mobilna izolatka

 

Izolatka ma prawie 15 m2. Wszystkie moduły oparte są na standardowych wymiarach kontenerów 20-stopowych. Moduł wyposażony jest w pomieszczenie higieniczno-sanitarne, w pomieszczenie pobytu pacjenta i przedpokój z ogólnym oświetleniem LED. Moduł ma odpowiednią izolację termiczną, wnętrze wykonane z materiałów trudnopalnych.

PRZYKŁADOWE MODUŁY

KONCEPCJA MOBILNEJ IZOLATKI 

Mobilna izolatka to tymczasowa jednostka izolacyjna dla jednego pacjenta z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym oraz przedpokojem, który pełni funkcje śluzy pomiędzy pomieszczeniem pobytu pacjenta a ogólną drogą komunikacyjną. Część techniczna znajduje się z tyłu jednostki. Izolatka wyposażona jest w system wentylacji, który utrzymuje podciśnienie w strefie przebywania pacjenta. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposażone jest w toaletę, natrysk, lustro, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym oraz podgrzewacz przepływowy. Zarówno pomieszczenie pobytu pacjenta, jak i pomieszczenie higieniczno-sanitarne posiadają grzejnik elektryczny oraz oświetlenie ledowe. Moduł posiada odpowiednią izolację termiczną, a wnętrze wykonane jest z materiałów trudnopalnych.

MODUŁOWA IZOLATKA - OPCJA BEZ POKOJU OBSERWACJI PACJENTAKoncepcja izolatki obejmuje:

• śluza - przedpokój, aby oddzielić zanieczyszczone pomieszczenie pobytu pacjenta oraz obszar zewnętrzny
• okno, które umożliwia obserwacje chorego
• pomieszczenie higieniczno-sanitarne, dostępne z pomieszczenia pobytu pacjenta wyposażone w umywalkę, natrysk oraz dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym
• pomieszczenie techniczne z instalacją gazów medycznych, bez systemu rozprężni gazów medycznych
• odpowiedni system wentylacji

MOBILNA IZOLATKA Z POKOJEM OBSERWACJI PACJENTA

Aby ułatwić monitorowanie pacjenta wydzielono pokój obserwacji pacjenta z oknem widokowym i śluzą podawczą.

MODUŁOWA IZOLATKA - OPCJA Z POKOJEM OBSERWACJI PACJENTAKoncepcja izolatki obejmuje:

• śluza - przedpokój, aby oddzielić zanieczyszczone pomieszczenie pobytu pacjenta oraz obszar zewnętrzny
pokój obserwacji pacjenta z oknem widokowym i śluzą podawczą
• pomieszczenie higieniczno-sanitarne, dostępne z pomieszczenia pobytu pacjenta wyposażone w umywalkę, natrysk oraz dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym
• pomieszczenie techniczne z instalacją gazów medycznych, bez systemu rozprężni gazów medycznych
• odpowiedni system wentylacji

 

Masz pytania, chcesz wiedzieć więcej.