MONTAŻ

Moduły szpitala mobilnego można w łatwy sposób zmontować i szybko uruchomić zarówno jako rutynowy szpital, jak i placówkę ambulatoryjną w sytuacjach nagłych. Priorytetem jest zapewnienie lekarzom bezpiecznych warunków operacyjnych, podobnych do tych panujących w szpitalu stacjonarnym. Szpital mobilny nie potrzebuje specjalnie utwardzonego gruntu. Każdy moduł może zostać uruchomiony w ciągu jednego dnia.

MEDIA

Moduł posiada wewnętrzną instalację elektryczną zasilaną ze źródła zewnętrznego 380V/50Hz.
W zależności od przeznaczenia i potrzeb moduł może być wyposażony w:

  • instalację wentylacyjno-klimatyzacyjną z opcją grzania
  • generator prądotwórczy zapewniający niezależność od zasilania zewnętrznego
  • instalację UPS gwarantującą podtrzymanie zasilania w razie zaniku napięcia
  • instalację gazów medycznych
  • instalację wodno-kanalizacyjną korzystającą z przyłączy zewnętrznych lub zbiornika wody i ścieków
  • instalację filtrowentylacyjną i ogrzewania spalinowego
  • instalację dynamicznego osuszania
  • instalację sprężonego powietrza i vacuum.

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE

Szpitale mobilne ALVO mogą być wyposażone w aparaturę medyczną niezbędną dla zapewnianie optymalnej opieki medycznej.

TRANSPORT

Moduły mogą być transportowane drogą lądową, morską i lotniczą jako standardowy kontener 20-stopowy przy użyciu standardowego sprzętu przeznaczonego do tego celu. Typowe naroża kontenerowe modułu oraz specjalne zestandaryzowane kieszenie dostosowane do obsługi wózkiem widłowym pozwalają na załadunek i rozładunek za pomocą ogólnodostępnych podnośników. Istnieje możliwość wyposażenia modułu w system nóg podporowych umożliwiający samozaładunek i rozładunek oraz automatyczne wypoziomowanie modułu po rozstawieniu.